Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần
Hồng

Họ và tên
Trần Hồng Hà
Ngày sinh
19/4/1963
Quê quán
Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng
24/7/1990
Ngày chính thức: 24/7/1991
Trình độ được đào tạo
  • • Học vị: Tiến sĩ
  • • Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ
  • • Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
  • • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • • Đại biểu Quốc hội Khoá XIV
  • • Phó Thủ tướng Chính phủ

Tóm tắt tiểu sử

1992 - 1996

Cộng tác viên khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Mát-xcơ-va.

9/1996 - 11/1998

Cán bộ hợp đồng; Chuyên viên Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

12/1998 – 4/2002

Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế, Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5/2002 – 12/2003

Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường).

1/2004 – 9/2005

Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Chi bộ Cục Bảo vệ môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ lâm thời cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10/2005 – 6/2008

Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng bộ Cục Bảo vệ môi trường, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ lâm thời Tổng cục môi trường.

7/2008 – 12/2008

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1/2009 – 6/2010

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.

7/2010 – 01/2011

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/2011 – 01/2016

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/2016 – 4/2016

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4/2016 – 01/2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

05/01/2023 - 22/5/2023

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

22/5/2023 - nay

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.